دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • راهنمای مراجعین
  • پزشکان و اعضای هیئت علمی
  • کارکنان
  • درباره ی ما
  • گردشگری سلامت


اعضای هیئت علمی
EDO (مرکز توسعه آموزش)
برنامه کنفرانس های ماهانه مرکز


حوزه ریاست
حوزه مدیریت
گروه پرستاری
گروه درمانگاهی
بخش های بیمارستان

ریاست و مدیریت

 | تاریخ ارسال: 1396/5/7 | 


سرپرست مدیرعامل مرکز :

دکتر فرید نجد مظهر   

CURRICULUM VITAE


Najd  Mazhar   Farid   MD , Orthopaedic Surgeon

 
Title: Professor, Department of Orthopedic Surgery, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Sex: Male
Nationality: Iranian
Date of birth: July ۲۱, ۱۹۶۳; 
Place of Birth: East Azerbaijan, Iran
Marital status: Married, two children
Spouse: Zohreh Davoodi Mogaddam, MD (Obstetrician & Gynecologist)
Address: Shafa Hospital, Baharestan Sq, Tehran -Iran.
 
Educational Background
 
۱۹۸۶-۱۹۹۳  Medical School, Tehran University of Medical Sciences,                                           Tehran, Iran
۱۹۶۹-۱۹۸۱  Elementary to High school, Maragheh, Iran
 
 
Post Graduate Training
 
۲۰۰۰- ۲۰۰۴ : Iran University of Medical Sciences , Tehran , Iran
                     Certification; Iranian Board of Orthopaedics
 
 
Fellowships  & Training
 
۲۰۰۶- ۲۰۰۸:  Clinical Fellowship, Hand Surgery, Shafa Rehabilitation        Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
May ۲۰۰۸- August ۲۰۰۸:  Microsurgery and Soft tissue Reconstruction,   Fatemeh Hospital, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
September ۲۰۰۸- Nowember۲۰۰۸: Shoulder and Elbow Surgery, Shafa   Rehabilitation Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
 
Memberships
 
Iranian Medical Organization
Iranian Society of Surgeons
Iranian Society of the Hand Surgery
Iranian Orthopaedics Association
Supreme Medical Council (Ministry of Health)   ۲۰۱۱-
کمیته آموزش انجمن ارتوپدی ایران
Editor in Chief: Shafa Orthopedic Journal (Iran University of Medical Sciences) ۲۰۱۳-۲۰۱۸
عضو کمیته تجهیزات وزارت بهداشت۲۰/۸/۹۷ تا    -----
عضو شورایعالی مرکز تحقیقات بازسازی استخوان و مفاصل
مسئول علمی بخش اورژانس بیمارستان شفا
ریاست مرکز تحقیقات بازسازی استخوان و مفاصل
معاون پژوهشی گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی ایران
عضو کمیته های تخصصی دانشگاه ۲۰/۱۱/۹۷
سرپرست مدیرعاملی بیمارستان شفت یحیائیان از ۱۳۹۹-
 
Articles
 
 
منتخبی از مقالات در سطح جهانی:
 
۱-Jamshidi Kh, Najd Mazhar F, Moghimi J. Ewing Sarcoma of the Distal Part of the Thumb: Allograft Reconstruction to Preserve Function. A Case Report. JBJS Case Connect ۲۰۱۳ Sep (۳) ۳: ۱-۶.
 
 
۲- Jafari D, Shariatzadeh H, Najd Mazhar F, Ghahremani MH , Jalili A;Radial Inclination and Palmar Tilt as Risk Factors for Kienböck’s Disease. Am J Orthop. ۲۰۱۲;۴۱(۱۱):e۱۴۵-e۱۴۶.
۳-Jafari D, Jamshidi K, Najdmazhar F, Shariatzade H, Liagat O. Expansile aneurysmal bone cyst in the tubular bones of the hand treated with en bloc excision and autograft reconstruction: a report of ۱۲ cases. J Hand Surg. ۲۰۱۱; ۳۶(۸): ۶۴۸-۵۵.
۴- Taheri H, Jafari D, Mazhar FN. Congenital bilateral seudoarthrosis of the index metacarpal bones. J Hand Surg Eur Vol. ۲۰۰۹ Feb;۳۴(۱):۱۲۱-۴. Doi: ۱۰.۱۱۷۷/۱۷۵۳۱۹۳۴۰۸۰۹۰۱۲۰
۵-Jafari D, Taheri H, Shariatzadeh H, Mazhar FN, Pahlevansabagh A. Clinical assessment of the relative lengths of the fingers of the human hand. Med J Islam Repub Iran ۲۰۰۹;۲۳(۱): ۲۳, ۳۱-۳۵.
۶-Shariatzadeh H, Jafari D, Taheri H, Pahlevansabagh A, Najd-Mazhar F, Ghanizadeh A S. Extension block pining for treatment of bony mallet finger. Med J Islam Repub Iran ۲۰۰۹; ۲۳(۱): ۴۲-۴۷.
۷- Jafari D, Taheri H, Shariatzadeh H, Mazhar FN, Nojoomi M. The interobserver and intraobserver reliability of the Fernandez classification of distal radius fracture. Med J Islam Repub Iran. ۲۰۰۸; ۲۱(۴): ۲۲۳-۲۲۶.
۸- Jafari D, Shariatzade H, Mazhar FN, Abbasgholizadeh B, Dashtebozorgh A.
An unusual case of preaxial polydactyly of the hand (triplication of the thumbs).
Med J Islam Repub Iran. ۲۰۱۳;۲۷(۲):۹۱-۴
۳۶- Mazhar FN, Ghazavi MT, Jafari D,  Gharanizadeh. Habitual dislocation of the hip: a rare case report. Med J Islam Repub Iran . ۲۰۱۴;۲۸(۱):۷۰-۷۲
۹-Najd Mazhar F, Moghimi Z, Yahyazadeh H, Shahverdi S. Aneurysmal Bone Cyst of the Capitate: A rare case report. Arch Iran Med. ۲۰۱۴;۱۷(۳): ۲۱۱ – ۲۱۴.
۱۰-Davood Jafari , Hooman Shariatzade, Farid Najd-mazhar ,  Mehran Razavipour. Intraneural cavernous haemangioma of ulnar nerve and cubital tunnel syndrome. Comp Clin Pathol, DOI ۱۰.۱۰۰۷/s۰۰۵۸۰-۰۱۴-۲۰۵۴-z
Najd Mazhar F, Shariatzadeh H, Balvardi M, Nakhaei Amroodi M, Mirzaei A.     ۱۱-
۱۲-- Najd Mazhar F, Taraz R, Jafari D, Mirzaei A Treatment of Dorsal Fracture-      
۱۳Behmanesh A,  Sadoughi F, Najd Mazhar F, Joghataei M T      , Yazdani S. Tele-   orthopaedics: A systematic mapping study.  Journal of Telemedicine and Telecare
First Published ۱۱ May ۲۰۲۰.https://doi.org/۱۰.۱۱۷۷/۱۳۵۷۶۳۳X۲۰۹۱۹۳۰۸
 
 
دوره های گذرانده شده:
دوره های آموزشی مقاله نویسی( مقدماتی پیشرفته-  داوری مقالات) دانشگاه تهران
نماینده بیمارستان شفا در کمیته  نوآوری دانشگاه علوم پزشکی تهران- در زمان ادغام
 داور مجلات - مجله دانشگاه تهران- MJIRI- Hindawi Publishing Corporation
Journal of Hand and Microsurgery
کلینیکال ترایال
 عضو شورای عالی پزشکی ۱۳۹۳-۹۸
مسئول علمی اورژانس بیمارستان شفا
شورای عالی مرکز تحقیقات شفا
کارگاه بین المللی سردبیران الزویر تهران۶-۸-۹۳
کنگره ۲۳ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۲-۱۴ آذر تهران ایران
دومین همایش سلامت معنوی فرهنگستان علوم پزشکی ایران- ۱۲-۱۴ آذر دانشگاه علوه پزشکی شهید بهشتی- تهران ایران
کارگاه روش تدریس- دی ماه ۹۶ دانشگاه علوم پزشکی تهران
کارگاه روش تحقیق- بهمن ماه ۹۶ دانشگاه علوم پزشکی ایران
پنج دوره دانش افزایی دانشگاه ایران تابستان و پاییز ۹۷
شرکت در کورس جراحی پیشرفته شانه در روتردام هلند اکتبر  ۱۷ و ۱۸ سال ۲۰۱۸
شرکت در کورس جراحی شانه مقدماتی و پیشرفته در مونیخ آلمان
عضو کمیته تجهیزات وزارت بهداشت ۹۷-۸-۲۰ تا  کنون
عضو شورایعالی مرکز تحقیقات بازسازی استخوان و مفاصل
مسئول علمی بخش اورژانس بیمارستان شفا
ریاست مرکز تحقیقات بازسازی استخوان و مفاصل
معاون پژوهشی گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی ایران
کارگاه اموزش ثبت بیماریها رجیستری ۲۹ و ۳۰ دی ماه ۹۷ دانشگاه ع پ ا
 

دفعات مشاهده: 7965 بار   |   دفعات چاپ: 607 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر